Menyer

Våre

Menyer

Generell informasjon om priser og våre menyer

Oppdekking, lys, servietter og lokalets leie er inkuldert i kuvertprisen. Blomsterdekorasjon på bordet kommer i tillegg.

Vi ordner gjerne med levende musikk!